Energi

Fredericia Byrådsmedlem og Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, Karsten Byrgesen, har i dag indtaget en ny rolle som medlem af energikoncernen EWII's repræsentantskab. Ved dagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev Byrgesen modtaget med klapsalver, da han officielt blev budt velkommen i sin nye stilling. Byrgesen udtrykte sin begejstring og stolthed over udnævnelsen: "Det er en stor ære at indtræde i energikoncernens repræsentantskab. I...
Danmarks undergrund er særligt velegnet til CO₂-lagring, som kan medvirke til at forhindre den globale opvarmning. Energistyrelsen har anbefalet klima-, energi- og forsyningsministeren at tildele tre tilladelser til efterforskning af CO2-lagring i undergrunden på land. Hvis nærmere undersøgelser viser, at undergrunden som ventet er velegnet til sikker lagring af CO2, kan rettighedshaverne senere søge om tilladelse til at påbegynde lagring. På...
Råolie skal erstattes med noget andet for at kunne producere fremtidens grønne brændstof til fly, skibe og en del af den tunge trafik. 10.000 tons råolie om dagen. Så meget bruger Crossbridge Energy A/S for at forsyne det danske marked med brændstoffer til transport, så folk kan komme på arbejde, i skole, til møder, få bragt varer ud og i...
I ”Danmarks globale klimapåvirkning – Global afrapportering 2024” analyseres det, hvordan Danmark påvirker udledningen af drivhusgasser uden for Danmark – både positivt og negativt. Rapporten opgør blandt andet klimaaftrykket fra danskernes forbrug til 64 millioner ton CO2e – 11 ton per dansker. Energistyrelsen udgiver i dag ”Danmarks globale klimapåvirkning – Global afrapportering 2024”, der blandt andet sætter tal på, hvad...
Energistyrelsen har den 7. februar 2024 godkendt forundersøgelses­rapporten, for Lillebælt Syd Vindmøllepark. Godkendelsen giver bygherren mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder at ansøge om etableringstilladelse. Energistyrelsen har den 7. februar 2024 godkendt forundersøgelsesrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark, der består af en miljøkonsekvensrapport. Med godkendelsen har Energistyrelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten opfylder miljøvurderingslovens krav til indhold, og...
En ny stor forsyningsledning skal sikre fjernvarme til Almind, Vester Nebel, Ågård, Gravens, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg. Anlægsarbejdet kommer til at påvirke trafikken på flere af Koldings mest befærdede veje – bl.a. Fynsvej og Lyshøj Alle - frem til sommer. Det er TVIS - Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S – der etablerer den nye transmissionsledning ud til Kokbjerg, hvorfra TREFOR Varme...
I en bemærkelsesværdig udvikling har Danmark nået en ny milepæl inden for vedvarende energi. I 2023 dækkede sol og vind en imponerende 64% af landets samlede elforbrug. Denne stigning markerer en betydelig forbedring sammenlignet med året før, hvor tallet lå på 60%. Denne positive tendens kan hovedsageligt tilskrives et boom i opførelsen af nye solcelleparker. Disse anlæg er blevet effektivt...
Der er udsigt til lave elpriser i julen. Flere timer i løbet af julenat forventes elprisen endda at blive negativ. De lave jule-elpriser hænger delvist sammen med det kraftige stormvejr. Danmarks største energiselskab, Andel Energi, vurderer, at priserne set over hele julen primært kommer til at ligge mellem 30 og 40 øre uden skatter og afgifter. I løbet af 2023...
Energikrise, høje energipriser og ny tarifering af transporten i elnettet har fået private forbrugere i Trekantområdet til at ændre elvaner. Især parcelhusejere har flyttet en del af deres forbrug væk fra ”kogespidsen” og i stedet til de billigere timer om natten. Det viser et udtræk fra TREFORs nye dataportal om elnettet i Trekantområdet. Især opladning af elbiler har fået parcelhusejere...
For at sikre strøm til alle kunder hurtigst muligt udførte TREFOR El-net en række midlertidige løsninger efter stormfloden i oktober. De løsninger skal skiftes til permanente, og samtidig kan der dukke følgeskader op på elnettet, der har været ramt af saltvand. TREFOR El-net undersøger, hvordan elnettet fremover kan sikres bedre mod klimaforandringer og voldsomme naturhændelser. De 1550 adresser i TREFOR...