Rettelser

Vi er tilmeldt pressenævnet og tager ansvar for indholdet. Hvis du har rettelser eller bemærkninger til noget, vi har udgivet, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi trækker ikke artikler tilbage, men vi retter naturligvis faktuelle fejl, hvis de uheldigvis er opstået.

Hvis du ønsker at få rettet fejl eller at klage, kan du rette henvendelse til os her.  I givet fald bedes du angive, hvilken artikel og hvad det konkret drejer sig om, samt en begrundelse og gerne en fyldestgørende dokumentation for din klage.

Hvis vi har lavet faktuelle fejl i vores indhold, vil det blive opdateret med beskrivelse af rettelsen. Vi gemmer alle rettelser i vores publikationssystem, således at der opbevares en konkret historik. Vi kan derved præcist følge hele den historiske udvikling af teksten fra start til slut.