En borgerhenvendelse med et spørgsmål om Axeltorvets fremtid i liberal regi, gav tanker og minder.

Axeltorvet har siden sin anlæggelse i 1895 været en central og livlig plads i byen. Renoveringen i 2008 omgjorde dog hyggen til en sten ørken.

Har Axeltorvet stadig potentiale til at blive et kulturelt, handels- og socialt samlingspunkt?

Axeltorv’s Venner, en frivillig forening, der arbejder for at skabe liv og hygge på torvet, står overfor økonomiske udfordringer. Ansøgningen om midler blev ikke behandlet i byrådet, oplyses det.

Liberal Alliance ser gerne Byens største torv omdannet til tidligere tiders storhed og forslår følgende, for at komme i gang.
Strategier for at Fremme Axeltorv’s Potentiale:

1. Forbedret Kommunikation med Kommunen: Etabler en direkte kommunikationskanal med kommunens kultur- og økonomiafdeling for at sikre, at ansøgninger bliver behandlet rettidigt. Måske en fast kontaktperson i kommunen kan navigere i bureaukratiet.

2. Samarbejde med lokale interessenter: Samarbejde med lokale erhvervsdrivende, kulturinstitutioner, og andre interessegrupper, der skaber en bredere støttebase og sikre en kontinuerlig strøm af aktiviteter og events på torvet.

3. Fundraising og Sponsorer: Alternative finansieringsmuligheder som fundraising-kampagner, sponsorater fra lokale virksomheder og crowdfunding, der bidrager til mindsket afhængigheden af kommunale bevillinger.

4. Aktiviteter og Events: Diversificere aktiviteterne på Axeltorv. Ud over Det Frie Marked, arranger kulturelle events som koncerter, teaterforestillinger, kunstudstillinger, og børneaktiviteter i samarbejde med byens øvrige evnet foreninger.

5. Synlighed og Markedsføring: Øg synligheden af Axeltorvs aktiviteter gennem målrettet markedsføring. Brug sociale medier, lokale aviser og radio til at annoncere events og opbygge en stærk tilstedeværelse i lokalsamfundet.

6. Frivillig Involvering: Rekrutter flere frivillige til at hjælpe med planlægning og gennemførelse af aktiviteter. En stærk frivilligbase kan gøre det lettere at gennemføre større og hyppigere events.

Axeltorv har potentialet til igen at blive et blomstrende centrum for Fredericia, med strategier og samarbejder nås målet, et grønt miljø, kultur- og handelscenter for alle byens borgere.

Byråd vågn op og hjælp til.

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance, KV25 kandidat.