Økonomiafdelingen i Middelfart Kommune har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 31. marts 2024. Resultatet af opfølgningen blev gennemgået på det seneste byrådsmøde, hvor en række bevillinger også blev godkendt.

Budgetopfølgningen viser, at de tiltag, som Byrådet vedtog sidste år for at sikre budgetoverholdelse, begynder at virke. På trods af udfordringer på nogle områder, ser det overordnet positivt ud med et overskud på 6,8 mio. kr. i ordinær drift.

Morten Weiss Pedersen, gruppeformand for De Konservative, udtrykte sin tilfredshed med udviklingen.

– I forlængelse af det du siger, er det dejligt at planen med at holde budgetterne virker, og derfor vi ikke kommer ud i ikke gennemtænkte nedskæringer. Engang imellem skal der falde roser af, og det skal der her, sagde han.

Lasse Schmücker fra Enhedslisten delte sine bekymringer omkring anbringelsesområdet.

– Overordnet er det okay at kigge ind, men jeg har bekymringer i forhold til anbringelsesområdet, der har 15 millioner kroner i minus. Vi har resten af året, hvor vi skal kigge ind i det, og vi kan ikke lave om på det, så vi skal have fokus på det, og ellers får vi fortsat udfordringer. Selvom det ser godt ud, er der lidt bekymringer også, sagde han.

Borgmester Johannes Lundsfryd anerkendte de nationale udfordringer, som kommunen står overfor.

– Det er vigtigt at have fokus på det. Det er en udfordring, man ser i hele Danmark, og det er en national udfordring på området, der eksploderer i de her år, så det er vigtigt at have fokus på, sagde borgmesteren som kommentar på Schmückers bemærkning.

Den samlede budgetopfølgning viser, at kommunen står overfor et merforbrug på 27,3 mio. kr. på skattefinansieret drift, hvoraf Familie og Forebyggelsesområdet står for knap 60%. Forventningen er dog, at der vil være et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i driften, når den finansierede del af serviceværnet medregnes.

På anlægssiden forventes et historisk højt niveau med et nettoanlægsomfang på 179,1 mio. kr. Dog kan forsinkelser i anlægsprojekterne medføre, at anlægsniveauet bliver lavere.

Budgetopfølgningen medfører et forventet samlet kasseforbrug på 82,7 mio. kr., primært på grund af et højt anlægsomfang og indskud i Landsbyggefonden. Økonomiudvalget står overfor udfordringer med merudgifter på arbejdsskadeforsikring og andre områder, men der arbejdes aktivt med handleplaner for at opnå økonomisk balance.

Et enigt byråd endte med at godkende den første budgetopfølgning.