Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti

I 20 kommuner er antallet af fattige børn steget, og Fredericia Kommune er desværre blandt de 20 kommuner. Dette viser den seneste analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er en stærk bekymrende udvikling, også fordi antallet af relativt fattige børn har været faldende fire år i træk. For Det Konservative Folkeparti kræver det et fælles ansvar at vende udviklingen. For den skal vendes.

Som byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti er jeg meget ærgerlig og trist over denne udvikling af børnefattigdommen i Fredericia, som jo har stor betydning for de børn det handler om og deres familier. Børnefattigdom er defineret ud fra den enkelte families indtægt, som ligger på så lavt et niveau, at det er svært – og for nogle helt umuligt – at dække alle udgifter til bolig, mad, tøj, medicin, fritid mv. Noget som burde være en selvfølge for børn i det danske samfund, men som desværre langt fra er tilfældet.

Ansvaret for børnefattigdommen i Fredericia skal vi tage på os politisk, men vi skal også være ærlige og sige, at bekæmpelse af børnefattigdom ikke er en opgave, som kommunen kan og skal løse alene.

Fra politisk side skal der tages ansvar på flere fronter.

I beskæftigelsesindsatsen skal der være stort fokus på at hjælpe kontanthjælpsmodtagere hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet, så de familier der er under fattigdomsgrænsen får skabt et bedre økonomisk råderum, også til gavn for børnene. Og i beskæftigelsesindsatsen skal der være et langt større fokus på den gruppe af de unge, som står uden for arbejdsmarkedet og uden uddannelse og sikre, at de f.eks. får en ungdomsuddannelse.

Herudover skal vi være opmærksomme på børnenes og deres familiers behov for sundhedstilbud, så vi sikrer, at de får den nødvendige rådgivning, medicin og behandling.

Hvis vi skal nedbringe børnefattigdommen, kræver det også en social indsats, hvor vi skal være opmærksomme på, om der er de nødvendige ressourcer i skoler og daginstitutioner til at kunne understøtte børn der lever i fattige familier og kan have særlige behov.

Vi har allerede en strategi for udsathed i Fredericia, men jeg vil efter denne undersøgelse er kommet frem være undersøgende på, om vi skal have et særskilt fokus på børnefattigdommen og en konkret handleplan for, hvordan vi reducerer antallet af fattige børn i Fredericia.

Bekæmpelse af børnefattigdom er et omfattende problem, og det kræver derfor også et samarbejde med organisationer i det civile samfund, som jeg meget gerne ser, at vi har endnu mere fokus på. Jeg er utrolig glad for de indsatser, som vi f.eks. ser hos Mødrehjælpen og Redbarnet, hvor der gives børn af fattige familier nogle muligheder, som de måske ellers ikke ville få, men velvidende, at det langt fra er nok, når vi taler børnefattigdom.

For Det Konservative Folkeparti er målet, at antallet af børn, der lever under fattigdomsgrænsen i Fredericia nedbringes, og jeg går allerede nu i gang med at undersøge, hvordan det kan ske, så børnene og deres familier kommer ud af fattigdommen.

0 0 stemmer
Article Rating
Følg
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer