Ikke overraskende blev byggesagsbehandlingstiden et tema på generalforsamlingen i Fredericia Håndværkerforening, da formand Jesper Bjerrisgaard aflagde årsberetning.

Torsdag klokken 15:30 var der generalforsamling for håndværkerne. Jesper Bjerrisgaard bad om forsamlingens opmærksomhed, og udpegede derefter advokat Michael Sønderskov som dirigent. Derefter var det tid til formandens beretning, der var den, som fyldte mest på den halvtimes lange generalforsamling. Bjerrisgaard lagde ud med at knytte en kommentar til foreningens medlemstal.

– Vi er omkring 100 medlemmer, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne ser 50 mere. Når jeg siger det, så er I også vores ambassadører, og I kender derfor fordelene ved det. Jeg håber, at I vil sprede budskabet, sagde Jesper Bjerrisgaard og kom ind på de arrangementer, som foreningen har holdt i løbet af 2023:

– Vi havde dilettant for fuldt publikum, Allan har sendt ud i forhold til i år, og vi skal have nogle flere tilmeldt. Vi har stadig byg og hyg for kommunens 6. klasser, hvor vi fortæller, hvordan det er at være håndværker. Nu ønsker de en videosekvens med flere håndværkefag, og ikke kun et enkelt af gangen. Det er der både fordele og ulemper ved. Vi har sagt, at vi ikke kan finde 90.000 kroner, som det koster. Derfor må kommunen på banen, hvis de vil det, sagde Jesper Bjerrisgaard og pegede på 175-årsjubilæumsfesten, julekoncerten og julebanko også.

I årsberetningen kom Jesper Bjerrisgaard også ind på en årlig tilbagevendende ting. Byggesagsbehandlingstiden i Fredericia Kommune, der ikke holder servicemålet.

– Det er fra alles side noget man har øje på. Vi har haft ringe tal. De sidste tal ser heller ikke gode ud. Jeg må sige, at de ikke er overraskende. Kommunen er i gang med at udvikle det og lukker sagerne ned. Man kigger på, om man kan bruge teknologi til at forbedre sagsbehandlingstiden, da det ikke er godt nok, sagde Jesper Bjerrisgaard.

Efter beretningen fremlagde Carsten Pedersen fra RSM Danmark regnskabet for 2023, der viser et underskud på 11.334 kroner. Efterfølgende blev det vedtaget, at prisen for aktive medlemmer af foreningen stiger til 3.000 kroner, mens til gengæld prisen for enkeltmandsvirksomheder falder til 984 kroner om året.

Slutteligt var der valg til bestyrelsen. De, der var på valg, blev genvalgt uden modkandidater, og derfor ser Fredericia Håndværkerforenings bestyrelse stadig ud som følger:

Formand: Jesper Bjerrisgaard, Tefax ApS
Næstformand: Stig Andresen, Andresens VVS A/S
Simon Hansen, Hansen El A/S
Allan Bang Thomsen, Malermester Allan Thomsen A/S
Kevin Barasinski, By Mureren ApS,
Morten Nielsen, Mn Brolægning ApS
Claus Rasmussen, Egil Rasmussen
Suppleant: Daniel Lynggaard, Lynggaard/Bødker
Suppleant: Bo Lykke Jacobsen, DEP