Løsgænger i Fredericia Byråd, Karsten Byrgesen, har forståelse for, at Steen Wrist har valgt at trække sig som borgmester før kommunalvalget i 2025.

Det overrasker ikke Karsten Byrgesen, at Wrist har valgt at træde tilbage den 1. maj.

– Han nævnte i forbindelse med, at han ikke genopstillede, at det er familiemæssige årsager, og hvis han oplever det som så vigtigt, er det ikke et problem, der skal løses om to år, og derfor har jeg tidligere udtalt, at jeg forventede, det var en borgmester under afvikling. Den profeti jeg lavede, gik i opfyldelse, siger Byrgesen og slår fast:

– Jeg forstår godt beslutningen, han tager den rigtige for ham, og det bakker jeg ham op i. Det hele liv og det hele menneske er afhængigt af at have det godt. Hvis noget er i ubalance, skal man gøre noget ved det.

Wrist kom til som borgmester i en hektisk periode, hvor der var advokatsager og eksterne samt interne undersøgelser, der skulle laves. I dag er Fredericia et andet sted end dengang.

– Han har gjort det godt. Det er ikke min opgave at vurdere Steens evner, men jeg vurderer, at vi har haft et vedholdende og godt samarbejde i lukkede rum. Det påskønner jeg. Jeg synes, han har fået et godt eftermæle, forklarer Karsten Byrgesen.

Nu skal det vedtages på et ekstraordinært byrådsmøde, hvem der bliver borgmester. Alt tyder på, at det bliver Christian Bro, som er Socialdemokratiets borgmesterkandidat til valget i 2025.

– Jeg ved ikke, hvem der overtager for Steen Wrist, men det logiske er Christian Bro, og hvis det bliver ham, er det en, jeg kender godt qua formandsskabet i Teknisk Udvalg. Jeg har arbejdet tæt sammen med ham, og ham kan jeg godt samarbejde med, og det er gensidigt, slutter Karsten Byrgesen.