Hvis du færdes i Fredericia i ferietiden, så er det værd at bemærke, hvad der er spærret af. Og det er ikke alt, der er gået som forventet, når det kommer til konkrete anlægsprojekter i kommunen.

Det mest berygtede projekt er på Nørrebrogade. Den 26. april 2023 afholdtes der et orienteringsmøde for beboerne, hvor Christian Bro (A), dengang formand for Teknisk Udvalg, præsenterede en plan, hvor man lovede at være færdige i maj 2024. Men nu er vi inde i juli 2024, og projektet er ikke færdigt alligevel. Det gør byrådsmedlem Karsten Byrgesen vred.

– Jeg stemte mod projektet, da jeg mente det var baseret på et uoplyst grundlag. Nu føler jeg, at jeg fik ret. Tidsplanen holder slet ikke. Vi har kun fået en mindre orientering om forsinkelserne, og den er slet ikke tilfredsstillende, siger Karsten Byrgesen.

Udover at anlægsprojektet belaster trafikken mod centrum af andre veje, så går det hårdt ud over de handelsdrivende i området, mener Byrgesen. Men samtidig er han også utilfreds med at kommunen ikke orienterer om forsinkelserne:

– De siger, at det skyldtes nogle firmaer ikke blev færdige med det ene eller andet. Så bliver andre firmaer forsinkede også. Men jeg tror, det også handler om, at tidsplanen ikke har været realistisk. Uanset hvad, så bør man både under planlægning og udførelse af et arbejde af denne karakter, sørge for at holde borgerne ordentligt orienterede.

Karsten Byrgesen vil nu rejse sagen i Teknisk Udvalg, også i forhold til om andre projekter er i risiko for at blive forsinkede. Nørrebrogade bliver på Fredericia Spildevand A/S hjemmeside beskrevet således, selvom det nu er 2 måneder forsinket:

“Status: Projektet forløber planmæssigt”.

Det fremgår ellers af orienteringsmødet den 26. april 2023, at man kunne holde sig orienteret på hjemmesiderne frse.dk og fredericia.dk, men ingen af siderne har opdaterede oplysninger om forsinkelserne. Dette er Karsten Byrgesen stærkt utilfreds med, og han raser over måden det håndteres på:

– Det havde været bedre, hvis man havde lavet en længere tidsplan, og så kunne have været færdige et par uger før tid, fremfor at lave en tidsplan, der ikke kan holdes.