Ældre

En ny befolkningsprognose viser, at der vil være 100.000 flere 80+-årige i 2030, hvilket kan skabe behov for 9.500 flere plejehjemspladser. Det er tre gange mere end det mål, som partierne har fastsat i ældrereformen. Pensionsbranchen vil gerne bygge de manglende pladser. I 2030 vil der ifølge en ny prognose fra Danmarks Statistik være mere end 100.000 flere ældre på...
Der er stor forskel på, hvor mange penge de fynske kommuner bruger på de ældre. Det kan mærkes på kvaliteten af pleje og omsorg, mener FOA. I Middelfart Kommune har man oplevet et fald i udgifterne pr. borger over 67 år på 5,5% fra 2020 til 2024. Tallene i Middelfart svarer til en reduktion på 2.457 kr. pr. borger,...
Det er glædeligt, at der fra politisk side nu er givet omkring 3,5 millioner kr. til at styrke faste teams i ældreplejen i Fredericia. Nødvendige midler, der skal bidrage til at styrke sikkerheden og trygheden for de ældre. Faste teams er både til gavn for de ældre og medarbejderne og deres arbejdsmiljø, og det burde i virkeligheden være en selvfølge.  Selvom der gennem længere tid har...
Regeringen og aftalepartierne bag ældrereformen har nu fordelt 376,1 millioner kroner til faste teams i ældreplejen. Formålet er at sikre, at ældre borgere møder kendte ansigter i deres eget hjem, hvilket kan forbedre både plejekvaliteten og arbejdsglæden blandt plejepersonalet. Midlerne er fordelt ud fra den demografiske sammensætning i kommunerne, så de tager højde for antallet af ældre. Fredericia Kommune...
Mere end hver fjerde medarbejder i ældreplejen har ikke en social- og sundhedsuddannelse, og der er ikke meget der tyder på, at andelen af ufaglærte på ældreområdet bliver mindre i fremtiden. Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen har undersøgt, hvem de ufaglærte er, hvordan de oplever at arbejde i ældreplejen og hvad der er vigtigt for at fastholde og...
Stævnhøj Plejehjem i Fredericia er det første plejehjem i Fredericia, der har fået implementeret EDEN alternative. Det skete i sidste år, og det har fokus på, at det er et hjem i ordets bogstaveligste forstand. Plejehjemsleder Anette Nørgaard Christensen har på en rundtur vist, hvordan det nu ser ud på plejehjemmet. I Fredericia har man besluttet sig for, at der...
Carsten Jørgensen, Torben Grenaa og Ingelise Klassen er alle medlemmer af Faglige Seniorer, en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer. Organisationen har over 260.000 medlemmer på landsplan, og nu vil de tre starte en seniorklub i Fredericia. Nu skal det være. Carsten, Torben og Ingelise vil starte Faglige Seniorer i Fredericia, hvor de planlægger at oprette en seniorklub. Formålet er ikke...
I Middelfart Kommune har et lokalt plejehjem fået nyt navn for at skærpe patientsikkerheden og mindske forvirring. Plejehjemmet Havblik bliver nyt navn til plejehjem i vandkanten. Misforståelser har været et tilbagevendende problem for plejehjemmene i området, hvor lignende navne førte til fejltagelser. Journalister, pårørende, samarbejdspartnere, og endda ambulancer, har fejlnavigeret, hvilket har rejst bekymringer omkring patientsikkerhed. - For at bruge dig...
Fredericia Kommune er i gang med en ambitiøs indsats for at forbedre livsstilen på byens plejehjem ved at implementere Eden Alternatives. Dette værdigrundlag er ikke en quickfix, men en langsigtet tilgang, der skal forbedre livskvaliteten for både beboere og medarbejdere. Signe Lunn Walls, chef for Senior og Sundhed i Fredericia Kommune, har stor erfaring med Eden Alternatives fra sit tidligere...
Ældreminister Mette Kierkgaard (M) besøgte for nylig det frie Fænøsund Plejehjem, hvor hun fik mulighed for at tale med de ældre beboere, pårørende, frivillige, og medarbejderne fra kommunen, om det ikke at være underlagt bureaukrati. I december 2021 indgik Middelfart Byråd en aftale med regeringen om at befri Middelfart Kommune fra bureaukrati og store dele af lovgivningen på...