Der er stor forskel på, hvor mange penge de fynske kommuner bruger på de ældre. Det kan mærkes på kvaliteten af pleje og omsorg, mener FOA. I Middelfart Kommune har man oplevet et fald i udgifterne pr. borger over 67 år på 5,5% fra 2020 til 2024.

Tallene i Middelfart svarer til en reduktion på 2.457 kr. pr. borger, hvilket er højere end landsgennemsnittet, hvor udgifterne pr. borger over 67 år er faldet med 2,8%, svarende til 1.439 kr. I 2024 ligger Middelfart Kommunes udgifter til ældreområdet på 42.232 kr. pr. borger over 67 år. Dette er en reduktion sammenlignet med 2020, hvor udgifterne lå på 44.689 kr. pr. borger. Sammenlignet med landsgennemsnittet, hvor udgifterne i 2024 er 50.876 kr. pr. borger, ligger Middelfart Kommune således under gennemsnittet.

Den hjælp, man får som ældre, er helt afhængig af, hvor man bor. I hvert fald hvis man gør det op i kommunernes udgifter til ældrepleje med mere til borgere over 67 år. Assens kommune, som afsætter mindst til de ældre på Fyn i 2024, budgetterer med 41.799 kroner per ældre, mens Langeland Kommune er oppe på 52.719 kroner. Det er en forskel på mere end 10.000 kr. per ældre. Det viser en gennemgang af kommuners ældreudgifter, som FOA har lavet.

Den forskel er svær at ignorere, mener formanden for Social- og Sundhedssektoren i FOA, Tanja Nielsen.

”Der kan være mange grunde til, at kommunerne har forskellige udgifter. God ældrepleje handler om mange ting, men det er klart, at man ikke kan levere den samme kvalitet i plejen til de ældre borgere for en hel femtedel mindre. Jeg synes, at vi har brug for at se nærmere på, hvordan så store forskelle kan opstå.”

Tanja Nielsen peger på, at mange kommuner lige nu laver såkaldte budgettilpasninger, som dækker over yderligere beskæringer på ældreområdet.

”Det kan vi ikke være bekendt.”

Der er også stor forskel i udviklingen i ældreudgifterne over tid. På Fyn er udgifterne per ældre borger over 67 år i gennemsnit faldet med lige over 4 procent siden 2020, men det dækker over forskelle fra et fald på over 18 procent i Langeland Kommune til en stigning på over 4 procent i samme periode i Nordfyn.

”Vi ved, at kommuners økonomi er hårdt presset, men udviklingen i ældreudgifterne skal ses i lyset af, at regeringen i en årrække har afsat penge nok til, at kommunerne kan følge med i befolkningsudviklingen. Så virker det mærkeligt, at visse kommuner ligefrem skærer ned på området,” mener Tanja Nielsen.

Fra 2020 til 2024 er ældreudgifterne pr. borger over 67 år steget i 32 kommuner, mens udgifterne er faldet i 66 kommuner.

Beregningerne bygger på Indenrigs- og Boligministeriets opgørelser af kommunernes budgetter og regnskaber over udgifterne pr. ældre over 67 år. Tallene er pris- og lønfremskrevet (PL) til 2024-niveau, hvilket vil sige, at de er direkte sammenlignelige imellem årene. Derudover er tallene for 2024 budgettal, mens tal for de tidligere år er regnskabstal.