Der er ikke længere et påbud på Kobbelgården i Fredericia, men det betyder ikke, at problemerne på bostedet er løst, mener Susanne Eilersen (O).

Orienteringen om påbuddet, der ikke længere er på bostedet, fik hun til Senior- og Socialudvalgsmødet tirsdag.

– Vi fik gennemgået handleplanen, og jeg tilslutter mig det, man gør, og sætter ekstra ting i værk, men jeg kan ifølge planen undre mig over, at det ikke er sket i forvejen. Det ville de andre steder med medarbejdertrivsel og andre ting. Det er noget, man burde have som en selvfølge, men nu ser vi, hvordan udviklingen går, og håber, at det hurtigt går i den rigtige retning for borgerne og medarbejderne, siger Eilersen.

Hun har en forventning om, at der rettes op på forholdene, som blev påpeget ved påbuddet, og de ting, der efterfølgende er kommet frem via pårørende, men som ikke har fremgået af tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Syd, men via oplysninger fra pårørende og tidligere ansatte.

– Jeg kommer der ikke til dagligt, men der er sat ting i værk, der forhåbentligt hjælper med at få styr på tingene og behandler borgerne på den måde, de skal behandles. Man giver dem det, de er visiteret til. Man skal have en medarbejderstab, der trives og leverer et ordentligt stykke arbejde. Jeg håber, at den proces, der er i gang, men jeg tror ikke, det ændrer sig fra dag til dag, og heller ikke den kultur, der er der. De håndtag, vi kunne trække i politisk, har vi gjort. Bliver det, vi har sagt, ikke efterlevet, skal der ske noget andet. Skal der drejes på andre håndtag, så er det forvaltningens opgave, forklarer Susanne Eilersen.

Hvilke håndtag er det?

– Man kan sige til de folk, der er derude, at de ikke lever op til deres jobbeskrivelse. Det er som på alle andre arbejdspladser. Vi har givet dem klare spilleregler, og i DF vil vi følge sagen tæt. Jeg er ikke så optimistisk med, at man vender kulturen fra den ene dag til den anden. Det kommer til at tage tid, og vi skal følge op på det, siger Susanne Eilersen.

Hun har også en forventning om, at Socialtilsyn Syd vil være ekstra opmærksom på Kobbelgården.

– Jeg vil tro, at de er opmærksomme på deres kommende tilsyn, og at de ting, som Kobbelgården skal efterleve, at der er fokus på dem, slutter Susanne Eilersen.