Bosætnings- og turismeudvalget er i gang med at lave en ny bosætningsstrategi. Til det formål er blandt andet byens ejendomsmæglere involveret.

Vækst, Teknik og Klima har siden efteråret 2022 udarbejdet rapporter over Fredericia Kommunes borger- og boligmasse, samt befolkningsudvikling med henblik på at forberede udvalget til en igangsættelse af en kommende bosætningsstrategi. Forvaltningen lægger vægt på en langsigtet og involverende tilgang til strategi for bosætning, hvor en bred palette af aktører inddrages i processen, og dermed incitament for lokalt ejerskab. Strategien forventes at have en projektperiode på et år, hvor der prioriteres tid til workshops, fælles møder og indsamling af diverse viden fra lokalsamfundet, politiske udvalg, virksomheder og andre relevante aktører.

Den kommende bosætningsstrategi er tiltænkt at hvile på et kvalificeret datagrundlag, der kan danne baggrund for hvilke målgrupper Fredericia Kommune har potentiale i at fastholde og tiltrække. Strategien vil tage udgangspunkt i langsigtede planer og have en involverende tilgang, idet lokal ejerskab er afgørende for at strategien lever videre efter endt projektperiode. Derfor sættes der ind på at etablere workshops og fælles møder, hvor relevante politiske udvalg, fagpersoner, lokale virksomheder, interessenter og andre lokale kræfter samles og kommer med inputs, ideer, kritik mm.

Bosætningsstrategiens projektperiode forventes at strække sig i et år, idet det tager tid at indsamle kvalificerede data fra forskellige dele af forvaltningen, borgere, aktører, politikere og interessenter. Derudover er strategien afhængig af inputs fra øvrige strategier og projekter i Fredericia Kommune, da bosætning rækker ind over flere fagområder.

– Vi har inviteret ejendomsmæglerrne til et fyraftensmøde. Vi er kommet i Skansehuset, hvor de fortæller noget, og skal besøgte Kanalbyen og andre interessenter. Vi skal se hvad der rører sig i markedet og hvad folk er interesseret i. Vi vil gerne have børnefamilier til byen, så vi skal tale med en masse for at få inputs, siger formand for Bosætnings- og turismeudvalget, Susanne Eilersen (DF).

Udvalget læner sig blandt andet op af statistik data, der er trukket. Blandt andet peger det i retning af, at en del enlige bor i Fredericia.

– Vi skal se hvad vi skal gøre når vi bygger nye boliger og hvad typer det skal være. Mange efterspørger seniorboliger så seniorer flytter ud af parcelhusene, men seniorer er ikke noget, der er isoleret, men det kan være i sammenspil, så det er forskelllige generationer, der bor sammen. Det er lidt et opbrud, da mange bor alene. Vi kiggede på vores statistik og materiale og kan se, at mange bor alene. Så skal vi heller ikke bygge for stort. Bor mange alene, så skal vi ikke kun have parcelhusgrunde, men mange vil gerne have rækkehuse hvor der er en lille have til, så det er noget af det vi kigger på, siger Susanne Eilersen.

0 0 stemmer
Article Rating
Følg
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer