I dag har økonomiudvalget gennemgået aktionæroverenskomsten for ADP A/S. I den forbindelse er der opstået et usædvanligt politisk samarbejde, da Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti sammen fremlagde et meget principielt ændringsforslag, som ville sikre større åbenhed i ADP over for offentligheden.

– Da Enhedslisten stillede samme forslag i juni 2021 var beskeden, at den slags hørte til i aktionæroverenskomsten. Dengang faldt vores forslag med et brag. Enhedslisten var de eneste der stemte for. Aktionæroverenskomsten for ADP skulle så behandles i dag og der har også været et byrådsvalg siden – så selvfølgelig stiller vi forslaget igen, udtaler Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten.

Tommy Rachlitz Nielsen fra Det Konservative Folkeparti tilføjer:

– Jeg anerkender at aktionæroverenskomsten og ejerstrategien skaber meget mere åbenhed overfor byråd og især Økonomi og Erhvervsudvalget. Når vi alligevel ønsker at fremsætte ændringsforslaget om aktindsigt, er det fordi vi gerne vil åbne mere til verdenen udenfor byrådet. Det må vi erkende at der ikke er flertal for og derfor glæder det mig at vi har sikret at Økonomi og Erhvervsudvalget har fået langt mere indsigt forretningen.

Foto: PR

Baggrunden for forslaget (både dengang og nu) er, at ADP A/S pr. 1. januar 2014, grundet en politisk beslutning, ikke længere var omfattet af Lov om offentlighed. Det betyder, at alle udenforstående har været afskåret fra at få aktindsigt i ADP A/S lige siden.

For at skabe mere gennemsigtighed og åbenhed i ADP A/S ønsker Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti at ophæve fritagelsen og dermed give mulighed for aktindsigt.

De to partier mener ikke, at aktindsigt er en hindring for at drive og udvikle en erhvervshavn, hvilket f.eks. Port of Aalborg er et godt eksempel på. Port of Aalborg åbnede for aktindsigt i 2014 og har siden tredoblet sin omsætning. Mange andre havne er kommunale selvstyrehavne og disse kan ikke fritages for aktindsigt. Alligevel driver de gode erhvervshavne.

Aktindsigt er heller ikke ensbetydende med, at alt er offentligt tilgængeligt. Der er ikke adgang til person- og konkurrentoplysninger, hvorfor både medarbejdere og kunder mm. er sikret fortrolighed.

Forslaget lød således:

– Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten foreslår, at det indskrives i aktionæroverenskomsten for Associated Danish Ports A/S (ADP A/S), at fritagelsen for aktindsigt (indført 1. januar 2014) ophæves.

Fredericia Kommune og Nyborg Kommune skal i fællesskab rette henvendelse til Transportministeriet og anmode om at få annulleret ADP’s fritagelse for aktindsigt efter offentlighedsloven.

For stemte: Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Imod stemte: SF, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti

0 0 stemmer
Article Rating
Følg
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer