Det var ikke meningen, at den seneste tilsynsrapport om Kobbelgården, dateret til den 5. marts, skulle have været offentliggjort.

Fredericia Kommune var i vildrede. Lørdag kontaktede AVISEN koncernchef for social- og handicapområdet, Henriette K. Graversen, for en kommentar om den offentliggjorte tilsynsrapport, som indeholdt en række kritikpunkter af Kobbelgården, herunder:

– Socialtilsyn Syd vurderer, det er problematisk, at ingen fra ledelsen eller en anden ansvarsperson er tilgængelig om natten. Medarbejderne har været i voldsomme situationer med behov for ledelsesstøtte. Nattevagterne har desuden udtrykt et ønske om oprettelsen af en vagtordning mellem ledelsen, men dette ønske er ikke blevet imødekommet.

– Socialtilsyn Syd finder det problematisk, at flere medarbejdere udtrykker frygt for en borger, der er tilknyttet et andet team. Medarbejderne skal tage sig af borgeren, når medarbejderen i særforanstaltning går hjem. Borgeren er udadreagerende og har en historik med voldelige handlinger, herunder at nikke medarbejdere skaller, slå medarbejdere på armen og banke medarbejderes hoveder ind i en væg. Medarbejderne føler ikke, de bliver hørt, når de adresserer disse problemer over for ledelsen. Medarbejderne koordinerer, hvem der er på vagt, i håbet om, at en kollega, der kender borgeren bedre, kan overtage opgaven med større tryghed. Dette ifølge medarbejderne.

– Socialtilsyn Syd vurderer, at dialogen med ledelsen er problematisk for pårørende, og at de pårørende ikke føler sig hørt, når de henvender sig med eventuelle problemer.

Nu viser det sig, at ovenstående og resten af rapporten slet ikke burde have været offentliggjort. Fredericia Kommune har været i kontakt med Socialtilsyn Syd, som ved en fejl havde offentliggjort rapporten, selvom den ikke var færdigbearbejdet.

– Ingen i kommunen var klar over, at rapporten var blevet offentliggjort. Det er slet ikke normal praksis, at det sker på den måde. Tilsynet skal først høre kommunens forklaring, før de trækker en konklusion. Det, der er sket, er, at en medarbejder hos Socialtilsyn Syd ved en fejl offentliggjorde rapporten, siger formand for Senior- og Socialudvalget, Søren Larsen (A).

Nu afventer der et møde i Senior- og Socialudvalget tirsdag, hvor udvalget vil blive orienteret mere detaljeret om indholdet af rapporten, som nu er fjernet fra tilsynets hjemmeside.