Tirsdag blev der underskrevet en ny aftale mellem Fredericia Kommune og Team Danmark. Det betyder, at der frem til 2027 nu er et samarbejde mellem parterne.

Siden 2008 har Fredericia Kommune været en eliteidrætskommune. Det betyder, at der er mulighed for favorable vilkår til unge, håbefulde atleter. Der er to ugentlige morgentræninger, og man har en frihed til at tage til eksempelvis stævner, selvom det ligger i skoletiden uden at det giver fravær. Hvis man går på en ungdomsuddannelse, kan man også få lagt et ekstra år på uddannelsen for, at det ikke er så intenst.

Samarbejdsaftalen blev forlænget på Fredericia Gymnasium i aulaen, hvor vicerektor Peter Knudsen til morgensamlingen forklarede skolens elever om, hvad Fredericia Eliteidræt er, og hvad samarbejdet betyder for eleverne på eksempelvis Fredericia Gymnasium. Derefter overlod Knudsen ordet til Team Danmarks direktør, Peter Fabrin.

– Jeg vil gerne anerkende, at kommuner bakker op om lokale atleter og klubber. Det er også vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne bakker op om eleverne, og i Fredericia gør man en kæmpe forskel idet, at man har lavet aftaler med virksomheder, som også bakker op om det med jobmuligheder, der er tilpasset de unges hverdag, sagde Fabrin.

Borgmester Steen Wrist var også til stede og knyttede ord til, hvad aftalen betyder for kommunen.

– Når man er barn og ung, er det vigtigt, man kan spejle sig i nogen, sagde Steen Wrist.

Han fremhævede eksemplet fra Glyngøre, hvor Jonas Vingegaard er fra. Førhen var de kendt for sild, men nu forbinder man byen med den dobbelte Tour de France-vinder. På samme måde er der stolthed i Fredericia, når eksempelvis FC Fredericia og Fredericia Håndboldklub gør det godt.

– Så skyder man brystet en smule ekstra frem, forklarede Wrist med et smil.

Team Danmarks Elitekommuner udvikler og understøtter lokale talentmiljøer, så unge talenter kan trives og udvikle sig til at kunne begå sig sportsligt på højeste internationale niveau.

Elitekommunerne arbejder tæt sammen med idrætsskoler, lokale ungdomsuddannelser, og de videregående uddannelsesinstitutioner for at give talenter mulighed for at kombinere elitesport og uddannelse.

Hver Elitekommune prioriterer udvalgte idrætsgrene, som er godkendt af de enkelte specialforbund. De prioriterede klubber i kommunerne er en del af specialforbundenes samlede talentudviklingsstrategi.

Talentklasser er særlige klasser på 7.- 9. klassetrin i folkeskolen, hvor undervisningen tilrettelægges, så den understøtter elevernes idrætstalent og langsigtede udvikling og sikrer en sammenhængende hverdag med balance mellem idræt, skole, og fritid. Talentklasserne tilbyder et integreret samarbejde, hvor idræt og skole bidrager til en gensidig positiv udvikling.

De unge talenter i talentklasserne bliver styrket både fagligt, sportsligt, og socialt, samtidig med at deres glæde ved at gå i skole øges. Uddannelse og sportslig udvikling går hånd i hånd, og eleverne i talentklasserne orienterer sig i høj grad mod et fremtidigt dual career-forløb. Således bidrager talentklasserne til en social og samfundsmæssig forsvarlig udvikling af unge idrætstalenter.