Den seneste udvikling i pigefodbolden i Fredericia har skabt debat, efter at Fredericia KFUM og EGIF Fodbold etablerede et nyt samarbejde under navnet Fredericia Q. Dette har ført til en opsplitning af pigefodbolden i byen og forskellige synspunkter blandt de involverede parter. Næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget, David Gulløv (A), har nu udtalt sig om situationen.

David Gulløv værdsætter initiativrige individer, der skaber muligheder for alle aldersgrupper og køn. Hans optimisme og samarbejdsvilje afspejler hans erfaringer fra tidligere samarbejder i fodboldmiljøet.

– Jeg kan godt lide driftige mennesker, der skaber muligheder for ung som gamle, mænd som kvinder, så på den måde er jeg optimistisk og jeg vil helst samarbejde på tværs alle steder så vidt muligt, og derfor indgik jeg selv samarbejdet med drengefodbolden da jeg var formand i Fredericia KFUM. Kan det ikke lade sig gøre, så skal man arbejde videre på det, siger Gulløv.

David Gulløv udtrykker både skuffelse og håb over den nuværende situation i pigefodbolden i Fredericia. Han reflekterer over tidligere samarbejder og ser potentiale for fremtidig udvikling og samarbejde.

– Det ærgrer os helt vildt, men der har været gnidninger fra start siden Fredericia KF etablerede sig som selvstændig klub, og da KF etablerede sig som samarbejde, var der ingen gnidninger. Det er en anden situation nu end dengang. Det er ærgerligt for pigerne og fodbolden, men jeg har også en idé om det er muligt at samarbejde. Der sker en udvikling hele tiden, og det er det, der sker på drengesiden, hvor det også var svært at samarbejde. Der fik man et samarbejde op at stå, så på sigt er jeg optimist. Jeg glæder mig meget over, der er tilbud til pigerne, og det vokser, siger David Gulløv.

Til gengæld glæder han sig over, at så mange parter vil fremme pigefodbolden i Fredericia. På sigt håber han, at man kan arbejde sammen på kryds og tværs.

– Jeg tror, at alle vil pigefodbolden det bedste. Pigefodbolden er inde i en rigtig god udvikling generelt set, og det er også den tilbagemelding vi får fra Fredericia KF, og når der nu er omkring 110 piger klar til at starte i Fredericia Q, så vidner det også om det, og det er en god udvikling, forklarer Gulløv.

Fredericia KF har fået kunstgræsbanen ved Fredericia Idrætscenter som deres hjemsted, og da den blev etableret hed det sig, at den primært var allokeret til pigefodbolden. Men hvad så, hvis Fredericia KF-projektet smuldrer?

– Vi kan ikke flytte banen, og så må man se, hvordan banen kan indgå i de relationer der er, og så må vi se, hvordan vi kan bruge banen bedst muligt, og sådan skal det være med kommunale faciliteter og se, hvor de giver mest gavn. Det er det, vi står med kunstgræsbanen lige nu. Uanset udviklingen giver det mulighed for, at FC Ungdom kan bruge banen også. Vi mangler stadig, når vi ser på fodbolden, kunstgræsbaner i Fredericia, slutter David Gulløv.

David Gulløv udtrykker både optimisme og ærgrelse over den nuværende situation i pigefodbolden i Fredericia. Han anerkender de udfordringer, der ligger i at få klubberne til at samarbejde, men ser også potentialet for vækst og udvikling i pigefodbolden. Det er nu op til klubberne at finde en vej frem, der bedst tjener pigernes interesser og fremmer sporten i byen.