Kirsten Hassing Nielsen er optaget af, at der kommer styr på forholdene på bostedet Kobbelgården i Fredericia. Stedet har fået et skærpet påbud, og hvis det ikke rettes op, fortæller Hassing, at stedet i yderste konsekvens kan blive tvunget til lukning.

I den seneste tilsynsrapport offentliggjort den 8. april 2024 fremgår det, at Kobbelgården har fået et skærpet tilsyn og påbud, der skal være rettet op den 6. maj 2024.

– Senest 4 uger efter afgørelsesdatoen skal tilbuddet have fremsendt en plan for øjeblikkelig og omfattende genopretning af tilbuddets kvalitet i forhold til sundhed og trivsel, organisation og ledelse samt kompetencer, lyder det i afgørelsen fra Socialtilsyn Syd.

Det har fået Kirsten Hassing, der er næstformand i Senior- og Socialudvalget, til at reagere.

– Det jeg hæfter mig ved, er at tilsynet nævner, at der skal være en øjeblikkelig virkning, som der er fire uger til at lave. Ellers har tilsynet muligheden for at tage det næste skridt og overveje om stedet skal lukkes – det er der vi er. Det understreger, hvor alvorlig situationen er. Der er kritisable punkter, og det er noget vi skal tage alvorligt. Det kan godt være, at vi ikke kan sige noget nyt, men min opmærksomhed er ikke blevet mindre skærpet – tværtimod, siger Hassing.

Social- og Seniorudvalget har sammen med forvaltningen lavet en række tiltag, der skal være med til at forbedre forholdene på Kobbelgården. Eksempelvis har de indgået en fratrædelsesaftale med voksenhandicapchef Holger Torp, der har det overordnede ansvar for bostedet. Derudover er der også iværksat en række andre tiltag.

– Det skal virke, det er det jeg er optaget af. Det vi allerede har gjort vil jeg høre til, og hvordan det er håndteret, men vi har en meget alvorlig situation, siger Kirsten Hassing.

Hun mener, at det hele falder tilbage på det ledelsesmæssige plan på Kobbelgården.

– Det peger på ledelsen, uanset om vi taler sundhed og trivsel, kompetence for medarbejderne eller dagligdagen i det hele taget er det ledelse. Det er dybt, dybt kritisabelt det der har foregået og det sætter en fed streg under. Vi skal stadig have stor fokus på Kobbelgården, så jeg vil komme til at følge det her til dørs. Der er lavet nødvendige ting og det skal man anerkende, og at det tager tid at få genoprettet og det er derfor vi har hentet den ledelse vi har ind fra Komponent, forklarer Hassing.

Foto: AVISEN

Der er en lang række kritikpunkter i tilsynsrapporten. Eksempelvis er information om forråelse tilbageholdt, medarbejdere der oplever et psykisk pres grundet mistillid til ledelsen og at nattepersonalet ofte er ufaglært.

– Tilbuddet har anerkendt de kritikpunkter der har været fra tilsynet. Det er et vigtigt skridt, at de selv kan se det, men der er dybt problematisk med medarbejdernes adfærd og kulturen på Kobbelgården. Det er ikke sådan en arbejdsplads vi skal have, siger Kirsten Hassing.

Ifølge Fredericia Kommunes hjemmeside er Kobbelgården 3 et bosted for personer over 18 år med vidtgående og varig funktionsnedsættelse, heraf flere med forskellige tillægsdiagnoser som Downs, autisme, Prader-Willi syndrom og psykiske lidelser. Derfor er det noget, der påvirker Kirsten Hassing, at der ikke er styr på forholdene.

– Det kan vi ikke være bekendt. Det er virkelig en problematisk sag, men afgørelsen fra tilsynet sætter en streg under behovet for at få grebet dybt i det her, slutter Kirsten Hassing.

Senior- og Socialudvalget har ordinært udvalgsmøde på tirsdag, hvor Hassing forventer at få seneste nyt i sagen omkring Kobbelgården.