https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Kirsten Hassing Nielsen (C) er næstformand i Senior- og Socialudvalget, der beskæftiger sig med Kobbelgården i Fredericia. Via mediedækningen af bostedet mener Hassing, at der er kommet ting frem, som ikke ville have set dagens lys, og det kan hun og udvalget bruge, mener hun.

Tirsdag fik Senior- og Socialudvalget en orientering om seneste nyt på Kobbelgården. En tilsynsrapport, der ikke var færdigbehandlet, var ved en fejl blevet offentliggjort, og nu forventes det, at Kobbelgården får et påbud på baggrund af rapporten, hvor der blandt andet står:

– Socialtilsyn Syd vurderer det problematisk, at ingen fra ledelsen eller anden ansvarsperson er tilgængelig om natten. Medarbejderne har stået i voldsomme situationer med behov for ledelsesstøtte. Nattevagterne har endvidere givet udtryk for, at det ville være ønskeligt med en etablering af en vagtordning mellem ledelsen, men dette er ikke imødekommet.

– Socialtilsyn Syd vurderer det problematisk, at flere medarbejdere udtrykker at være bange for en borger, der er tilknyttet et andet team. Medarbejderne skal varetage opgaven omkring borgeren, når medarbejderen i særforanstaltning går hjem. Borgeren er udadreagerende og har en historik, hvor vedkommende har nikket medarbejdere skaller, slået medarbejdere på armen og slået medarbejderes hoved ind i en væg. Medarbejderne oplyser, at de ikke føler sig hørt, når de går til ledelsen med dette. Medarbejderne orienterer sig i, hvem der er på vagt, i håb om at der er en kollega, der med tryghed kan varetage opgaven og som kender borgeren bedre end dem selv. Dette ifølge medarbejderne.

Det er to af mange kritikpunkter fra rapporten, som nu ikke er offentligt tilgængeligt længere.

Foruden påbudsagen, der fik det hele til at starte i december 2023, er der efterfølgende kommet flere og flere sager frem, der taler ind i, at der i en årrække har været forhold på Kobbelgården, som der skulle rettes op på, men som ikke har haft offentlighedens søgelys.

– Jeg er glad for, at medierne har gravet i det, ellers var det ikke kommet frem, slår Kirsten Hassing fast og fortsætter:

– Vi kommer videre nu. Jeg er taknemmelig for alle de personer, der har stillet sig frem i medierne, fordi uden dem, var vi ikke kommet til bunds i det her. Det stikker meget dybere end vi havde troet, og det er både i omfanget af problemerne. Der har været massive problemer. Dem er vi nødt til at reagere på nu og her. Vi har aftalt, at der kommer en supplerende handleplan. Det ligger langt tilbage, det har stået på i ti år. Jeg går ud fra, at de tidligere udvalg har kendt til forholdene også. Nu er vi nødt til at reagere på det her. Det kan undre mig, at man ikke har reageret tidligere på det. Jeg er kun glad for, at vi får ryddet bordet og skal have en ny kultur på Kobbelgården og have skarpt nye rammer for organiseringen. Jeg er bare forundret over, at man ikke tog ved det noget før.

Der er endnu ikke taget stilling til, om det skal have ledelsesmæssige konsekvenser. Det er dog ikke noget, som Kirsten Hassing politisk kan beslutte, da det er op til forvaltningen.

– Når vi spørges til ledelse, så ja, det peger på ledelsen. Når der er så massive problemer, både i forhold til borgerne og medarbejderne og de pårørende, så peger det ét sted hen; på ledelsen. Der er også problemer med ledelsesspændet, men det peger på ledelsen. Vi skal forholde os til det også. Vi sender et politisk signal om, at vi har en forventning om, at man forholder sig til det, slutter Kirsten Hassing.