Igennem de sidste år er der bygget en del i Fredericias omegnsbyer primært af private og mange gange også udenbyes investorer. Det er jo for så vidt fint nok, men vi har jo også 3 store boligforeninger, hvoraf de 2 er meget lokale. Man kan undre sig over hvorfor der ikke er nogen af dem der byder på, at opføre almen boliger i omegnsbyerne. Bolig Nu har bygget i Skærbæk men ellers er andre investorer der har bygget i Skærbæk, Taulov, Snoghøj, Erritsø, og snart bygger i Egeskov og Bredstrup.

Hvorfor har Fredericia Kommune med teknisk udvalg og Bosætningsudvalget ikke presset på for at få bygget alment derude??  Hvorfor har de ikke bygget bro til bosætning???

Jeg har ofte gennem årene stødt på mennesker der skulle sælge i disse omegnsbyer, hvor de så skulle flytte hen når huset blev solgt, svaret var jamen vi skal jo til Børkop, Vejle, Middelfart eller Fredericia, for herude kan vi jo ikke få en lejebolig.Og dem der er har lang ventetid.

Ærgeligt for det er her de gerne vil bo, det er her de har deres omgangskreds og netværk, og aktiviteter, hvorfor er det vi svigter dem når vi nu har muligheden?? 

Med de muligheder der er, kan de almene boligselskaber bygge billigere, der er beboerdemokrati, og mange andre fordele. Jorden til byggeriet er også billigere end inde ved Fredericia. Det kan jo undre også ud for den betragtning, at kommunen gerne vil have omegnsbyerne til at vokse, og det vil også betyde, at der vil være bedre grundlag for at drive skole, børneinstitutioner, fritidsklubber, drive andre foreninger og måske få en dagligvarebutik?

I Herslev mangler de børn i børnehaven, så der ville det da være oplagt? 

Det er da det der skal til for at skabe sammenhængskraft i lokalsamfundet. 

Boligforeningerne venter på kommunen, hvorfor?  men kommunen gør tilsyneladende ingen ting hvorfor mon ikke?? Igennem årene har flere også henvendt sig til boligforeningerne, men interessen har ikke været til stede. Emnet var også oppe at vende på seniormødet i januar på IP Schmidt gården.Kommunen ville undersøge?

De kan ikke lejes ud??? Jo de kan næsten alt i omegnsbyerne er lejet ud. I Skærup, hvor der hverken er skole, forretninger, fritidsaktiviteter el. lignende, byggede de for nogle år siden 50 lejeboliger,lige ud til den gamle hovedvej. De var lejet ud, inden de var færdige. 

I mange andre af vore nabobyer og kommuner, har man bygget i omegnsbyerne. Middelfart har netop givet grønt lys for byggeri af almen boliger i Harndrup, Gelsted og Føns, byer der er mindre end Bredstrup – Pjedsted. 

Lad nu vores omegnsbyer vokse til gavn og glæde for borgerne,lokalsamfundet og kommunen.

Jeg har forsøgt at få svaret ved kommunen, og teknisk udvalg, det eneste svar man kan få er, det er da godt, at de private vil bygge.

Jeg så hellere de almene boligforeninger gøre det fordi det er billigere, og måske bruger de også mere lokal arbejdskraft – altså endnu et par plusser.. 

Det må da også være i kommunens interesse, at omegnsbyerne vokser?? Jeg glæder mig til svaret. 

Hvad er det vi venter på Fredericia.??

med venlig hilsen

Hans Thomassen