I Danmark er det lovpligtigt for skolerne at undervise eleverne i livreddende førstehjælp, men det er kun godt halvdelen af skolerne, som gør det. Derfor vil Dansk Råd for Genoplivning udvikle et nyt undervisningskoncept til eleverne på 6.-8. klassetrin, som skal gøre det nemt for lærerne at undervise eleverne i både livreddende førstehjælp og symptomerne på stroke (blodprop og blødning i hjernen). En bevilling på 7,3 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal gør indsatsen mulig.

Hvis flere træder til ved hjertestop uden for hospital og kender symptomerne på stroke, er håbet, at flere vil kunne overleve hjertestop og stroke til et godt liv. Et nyt undervisningskoncept fra Dansk Råd for Genoplivning skal derfor bidrage til at øge antallet af unge, der forlader folkeskolen med kompetencer til at redde liv og viden om, at de kan gøre en vigtig forskel ved at handle. Ambitionen er, at 60.000 elever årligt vil få undervisning i livreddende førstehjælp.

– Vi vil tilbyde skolerne undervisningsmateriale, som kan bruges i fag som eksempelvis natur- og teknik samt biologi og i forbindelse med temadage. Her kan eleverne lære om både dem selv, deres hjerter og hjerner og samtidig lære at træde til, hvis de er vidner til et hjertestop eller et stroke. Vi håber, at vi derved kan gøre det lettere at få livreddende førstehjælp ind i undervisningen på en naturlig måde og samtidig fjerne de barrierer, som betyder, at mange skoler ikke underviser i livreddende førstehjælp, selvom det er lovpligtigt, siger Stine Strandkjær, sekretariatschef i Dansk Råd for Genoplivning. Hun fortsætter:

– Det har et stort potentiale til at redde flere liv, hvis vi kan aktivere en ny generation til at træde til ved hjertestop og stroke, og derfor er vi meget glade for bevillingen fra A.P. Møller Fonden, som gør dette muligt.

Dansk Råd for Genoplivning vil stille undervisningsforløb og -materialer gratis til rådighed for skolerne, og udvalgte lærere vil blive uddannet i at bruge materialerne, så de kan videreformidle og undervise deres kolleger på skolerne. Konceptet bliver udviklet i 2023 og udbredes i skolerne fra skoleåret 2024/25.

Om hjertestop og stroke

Hjertestop og stroke er blandt de hyppigste dødsårsager i Danmark. Der er cirka 5.0001 årlige hjertestop og 3.3002 årlige dødsfald relateret til stroke. Herudover er stroke den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. For både hjertestop og stroke gælder, at hvert minut tæller, og at det derfor er afgørende, at danskerne hurtigt kan erkende symptomer og ringe til 1-1-2. Der er derfor meget at vinde, hvis en hel generation af unge kender til årsagerne til hjertestop og stroke, samt hvordan man skal reagere, hvis man er vidne til en person, som rammes af hjertestop eller stroke.

Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark er i dag godt fire gange så høj som for 20 år siden, samtidig med at antallet af danskere, der træder til med hjertelungeredning ved hjertestop uden for hospital, også er firedoblet. Danmarks resultater for overlevelsen efter hjertestop er enestående i sammenligning med andre lande. Det kræver dog en vedvarende indsats at fastholde resultaterne på dette niveau. Stroke er et sygdomsbillede, som er relateret til mange af de samme årsager og forhold som hjertestop. Dansk Råd for Genoplivning arbejder derfor på at overføre de gode erfaringer og resultater fra hjertestopområdet til strokeområdet, herunder erfaringerne med at hjælpe danskerne til hurtigt at erkende symptomerne og alarmere.

0 0 stemmer
Article Rating
Følg
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer