Størstedelen af landets kommuner har de seneste år oplevet øgede udgifter til børn og unge med særlige behov. Denne tendens kan også mærkes i Fredericia Kommune, hvor en fremskrivning af budgettet for området viser et forventet merforbrug i størrelsesordenen 36 millioner kroner i 2023, skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse mandag.

Som mange af landets øvrige kommuner oplever Fredericia Kommune et øget pres på udgifter i forbindelse med indsatser og forebyggende foranstaltninger til den gruppe af kommunens børn og unge på området for familie og ungdomsrådgivningen, der har særlige behov og udfordringer.

Derfor forventer man et merforbrug i 2023 på det samlede budget for familieområdet og ungdomsrådgivningen i størrelsesordenen 36 millioner kroner.

Der er flere forklaringer på de øgede udgifter. Der er både tale om, at endnu flere børn og unge har brug for kommunens hjælp. Der er flere komplicerede sager, der kræver større indsatser.

Derudover opleves der prisstigninger på de eksterne tilbud og indsatser, som kommunen benytter.

Ole Steen Hansen. Foto: AVISEN

– Det er meget beklageligt, at vi kan se frem til et merforbrug i størrelsesordenen 36 millioner kroner. Det er et udtryk for en national tendens, hvor Fredericia Kommune på linje med andre kommuner oplever, at der efterspørges yderligere indsatser og foranstaltninger, når det handler om børn og unge med særlige udfordringer, siger Ole Steen Hansen, der er formand for Børne- og Skoleudvalget, og fortsætter:

– Som kommune gør vi naturligvis vores bedste for at sætte ind over for de problemer, der opstår hos vores børn og unge. De skal have den hjælp, de har brug for, siger han.

Mindre udgifter end andre kommuner

Fredericia Kommunes udgifter til området for børn og unge med særlige behov er steget med en tredjedel fra 2020 til 2022. Det svarer til en stigning i størrelsesordenen 36 millioner kroner.

På trods af det forventede merforbrug i størrelsesordenen 36 millioner kroner vil Fredericia Kommunes samlede udgifter til netop dette område fortsat være mindre end hos sammenlignelige kommuner.

Pernelle Jensen (V). Foto: AVISEN

– Vi har over en længere periode fulgt den nationale og lokale udvikling inden for netop dette område, og med de nyeste fremskrivninger af budgettet, er der nu behov for en samlet handleplan for området, ligesom vi i udvalgene kommer til at drøfte forvaltningens forslag til korrigerende indsatser, siger Pernelle Jensen, der er formand for Unge- og Uddannelsesudvalget, og fortsætter:

– Vi har i en årrække tilbudt forskellige forebyggende initiativer til børn og unge med særlige behov. Men nu står vi i en situation, hvor flere har brug for yderligere hjælp. Og når et ungt menneske har brug for kommunens hjælp, så skal der ikke være tvivl om, at vi hjælper, siger hun.

Handleplan og forslag til korrigerende indsatser

Efter torsdagens udvalgsmøde, hvor både Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget er blevet orienteret om de økonomiske udsigter for 2023 og de initiativer, der allerede er iværksat på området, begynder arbejdet med en handleplan for området.

Derudover sættes der også i gang i en proces, som skal klarlægge, hvordan merforbruget skal finansieres.  Her kommer forvaltningen til at anvise forskellige forslag til korrigerende indsatser, ligesom udvalgene har bedt om en række yderligere beskrivelser frem mod udvalgsmøderne i marts.

Fakta om indsatser, der er igangsat:

  • Der er igangsat analysearbejde, der skal identificere de mere præcise årsager til udgiftsstigningerne.
  • Der arbejdes på at skabe et ensartet og passende serviceniveau efter individuel vurdering.
  • Der er igangsat større analyser af faglig praksis og styring for at give viden om de bedste faglige handlemuligheder og forbedret styring.
  • Der er etableret et samarbejde med analysefirmaer med henblik på at optimere og validere Fredericia Kommunes indsatser og arbejde med den unge målgruppe.
0 0 stemmer
Article Rating
Følg
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer