Ældreminister Mette Kierkgaard (M) og borgmester Johannes Lundsfryd Jensen gik på opdagelse i dagligdagen på Kongshøj Plejehjem, hvor de mødtes med beboerne og personalet diskuterede centrale aspekter af ældreplejen.

Ældreminister Mette Kierkgaard (M) blev mødt af borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (A) i ankomsthallen på Kongshøj Plejehjem i Nørre Aaby, hvor de startede med en introduktionsrunde i mødelokalet. Herefter fulgte en rundvisning på plejecentret, hvor duften af frokostmad hang i luften. De besøgte blandt andet beboeren Inger Jørgensen, der er medlem af Kongshøj Rådet og har bidraget til forbedringer på plejehjemmet, som fx ændring af spisetider. Hun delte også sin historie om at drive en kolonialforretning og bød på chokolade. Efter rundvisningen vendte ministeren og borgmesteren tilbage til mødelokalet for at diskutere plejehjemmets arbejde, efterfulgt af en privat dialog mellem de to på tyve minutter.

På besøg hos beboer Inger Jørgensen. Foto: AVISEN

Efter dialogen talte AVISEN med Mette Kierkgaard og Johannes Lundsfryd. Kierkgaard fremhævede vigtigheden af tillid og effektiv ledelse inden for ældreplejen. Hendes fokus på at skabe tryghed og anerkende vellykkede initiativer i sektoren blev tydeligt udtrykt i hendes bemærkninger.

– Det er afgørende, at der politisk er tillid til medarbejdere og ledere, og at vi etablerer klare rammer uden at begrænse handlefriheden. Vi insisterer på tryghed og kompetent ledelse, hvor vi proaktivt evaluerer og viderefører det, der virker, og frasorterer det ineffektive. Mit besøg her både i foråret og nu viser tydeligt, hvordan der i denne organisation og på tværs af områder, er sket en ægte kulturel forandring, hvilket også bekræftes i borgmesterens omtale af en kulturbevægelse, siger Mette Kierkgaard.

Johannes Lundsfryd og Mette Kierkgaard. Foto: AVISEN

Mette Kierkgaard på Kongshøj Plejehjem fortæller om de mange fordele ved de nyeste tiltag i ældreplejen som eksempelvis teknologi. Hun udtrykte sin overbevisning om, at disse forbedringer ville skabe positive ændringer for alle involverede parter.

– Jeg er meget optaget af dette, og jeg ser det som en situation, hvor alle vinder. Vi opnår større selvstændighed for de ældre, bedre arbejdsvilkår for medarbejderne, en forøgelse af deres faglige dygtighed, hvilket alt sammen bidrager positivt til økonomien og skaber gode relationer med leverandørerne, siger minsiteren.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen delte sin indsigt i den teknologiske udvikling inden for ældreplejen, hvor han understregede betydningen af både høj- og lavteknologiske løsninger samt deres samspil med adfærdsændringer.

– Den væsentligste teknologiske forandring er ikke nødvendigvis de mest iøjnefaldende gadgets, som rollatorer. Det er kombinationen af teknologi og adfærdsændringer, der virkelig gør en forskel. Teknologi handler ikke altid om ledninger; det omfatter også nye arbejdsmetoder. Tag for eksempel en simpel støttestrømpeteknik, der giver ældre værdighed ved at lade dem klare sig selv. Det frigiver tid for personalet til andre opgaver. Som Mette også nævnte, fører det til yderligere positive effekter. Det er altså både de højteknologiske og de mere enkle teknologiske løsninger, der driver forandringen, siger Lundsfryd.

Slutteligt fik Mette Kierkgaard gaver med hjem til Christiansborg. Foto: AVISEN

I et fokus på at styrke ældreplejen talte Ældreminister Mette Kierkgaard om vigtigheden af tillid til institutionerne og skabelsen af høj kvalitet i ældreplejen. Hun understregede betydningen af medarbejdernes faglighed og civilsamfundets bidrag, samt nødvendigheden af at sætte overordnede rammer.

– Jeg prioriterer højt at vi har tillid til vores institutioner. Det, der fanger min interesse, er at udvikle kvalitet og forstå, hvordan medarbejdernes faglighed og civilsamfundets indsats kan bidrage. Min rolle er at definere overordnede rammer, uden at gribe direkte ind i de specifikke institutionelle aspekter. Jeg er ansvarlig for at sikre en overordnet høj kvalitet i ældreplejen, og give de bedste mulige rammer, så hver enkelt institution selv kan tage beslutninger, som det også blev fremhævet her. Jeg vil etablere solide rammer og stoler på, at kommunerne kan leve op til dem, slutter Mette Kierkgaard.