Tidligere har motorvejen været spærret på Taulovmotorvejen og E20 østjyske motorvej, men det er den ikke længere.

Motorvejen var spærret i flere timer grundet, at der var tabt grus på vejen. Det var sket i retning mod Fyn, og det havde skabt en længere kødannelse og havde givet trafikale problemer på øvrige indfaldsveje i nærområdet.

Nu er afspærringen ophævet, og trafikken er begyndt at glide igen.