TREFOR VANDs Montørteam har effektivt lukket for en 350 mm hovedvandledning, hvilket har stoppet vandet, der strømmede ud i Fynsgade denne eftermiddag i Fredericia. Denne hurtige indsats har markant reduceret vandspejlet i området.

Efter lukningen af hovedledningen observerede man et betydeligt fald i vandspejlet. Dette har banet vej for den næste fase af indsatsen, hvor slamsugere er blevet rekvireret til at fjerne det resterende vand. Denne proces er afgørende for at sikre, at reparationsteamet kan arbejde effektivt og sikkert for at udbedre skaden.