En vigtig kreds af personer fra pionertiden har igennem det seneste halve år fortalt mig deres historier, nu skal der indsamles fortællinger fra de mange timelønnede, der igennem mere end tre årtier arbejdede på fabrik med at producere fjernvarmerør. Sammen med fagforeningen 3F indbyder forfatter Thomas Kvist Christiansen til et orienteringsmøde på Venusvej i Fredericia den 22. april kl. 19. Alle er velkomne uden tilmelding.

Når der rundt i landet og ude i verden lægges fjernvarmerør ned i jorden, trækkes der automatisk historiske tråde tilbage til Fredericia. Det var nemlig i bunden af Kongensgade i industribyen Fredericia, at pionerer på virksomheden E. Rasmussen fra slutningen af 1960´erne udviklede den fjernvarmerørs-teknologi (et stålrør i et plastrør med skum imellem), som stadig anvendes i dag. Igennem mere end tre årtier har flere tusinde mennesker været beskæftiget med udvikling og produktion af fjernvarmerør på fem fabrikker i Fredericia – IC Møller, Isolrør, Dürotan, Stjernerør og på Tarco Energi.

Denne industrihistorie skal nu fortælles i en bogudgivelse støttet af Dansk Fjernvarme i Kolding, fagforeningen 3F i Fredericia og Ingeniørforeningen.

Industribyen Fredericia var med andre ord det sted i landet, hvor stort set al produktion af præfabrikerede fjernvarmerør til nedlægning i Danmark og til eksport var koncentreret i mange år. Det var en industri, der var skabt, udviklet og båret af engagerede mennesker – lige fra ingeniører og teknikere, til timelønnede fabriksarbejdere og salgs- og marketingsfolk. Det er en unik lokal, national og ikke mindst international industrihistorie, som nu skal samles i en bog.

Udgangspunktet for arbejdet med bogen er et stort arkiv af dokumenter, billeder og fortællinger, der beskriver den historie, som knytter sig til virksomhederne E Rasmussen og IC Møller. Det er materiale, der er gemt og systematiseret af én af pionererne fra dengang – ingeniør Jens Holger Christiansen.

Forfatter: Et liv med rør

Forfatter Thomas Kvis Christiansen oplyser følgende i en pressemeddelelse:

– Jens Holger Christiansen var min far, og han var tæt knyttet til den pionergruppe på E Rasmussen, der tog de første udviklingsskridt i slutningen af 1960´erne i en kælder i Kongensgade. Jens havde et langt arbejdsliv hos IC Møller, indtil han gik på pension i 1997. Han var meget optaget af historien om fjernvarmerørene, og jeg er sammen med mine to brødre nærmest vokset op med denne historie. Personligt og i familien er der blevet talt og fortalt meget om IC Møller og fjernvarmerør igennem tiden. Ikke alene har min far Jens nedskrevet sin egen historie om at være en del af denne industrihistorie, men han har også fyldt ringbind og arkivkasser med dokumenter, scrapbøger samt fotos/dias + diverse lyd- og videobånd med materiale og historiefortælling. Efter at Jens døde i 2012, har det stået klart for mig, at jeg på ét eller andet tidspunkt var nødt til at tage fat på at skrive historien – i respekt for min far men også i respekt for alle de mennesker, der siden slutningen af 1960´erne har båret denne unikke industrihistorie.

– Industrihistorien om udviklingen og produktionen af fjernvarmerørene er aldrig blevet samlet og fortalt, og på et tidspunkt mødte jeg et par af min fars gamle kolleger, som spurgte, om det ikke snart var på tide at få det gjort. Derfor har jeg taget på projektet nu, og glædeligvis er det lykkedes mig at møde nogle af de personer, der var med fra starten. Det er blevet til en række spændende beretninger. Nu håber jeg på, at jeg får mulighed for at møde nogle af de gamle fabriksarbejdere og høre deres historier om at være en del af den unikke industrihistorie om fjernvarmerørene.

– Jeg har tidligere skrevet historiske bøger om blandt andet Fredericia Skibsværft (FAYARD) – 100 år, Rahbekfisk, EUC Lillebælt (Teknisk Skoles) 150 års historie, Semler Gruppen (Skandinavisk Motorkompagni) 100 år, ligesom jeg på eget forlag (Kvist Kommunikation) har skrevet, produceret og udgivet bogen om den jødiske kvinde Arlette Andersens historie om at overleve Auschwitz, ”Vi er her for at Dø” samt bogen om sønderjyden Alex Thomsen, der blev født i russisk fangelejr i 1950, ”Alex – Miraklet fra Stalins Gulag”.