Vejle Kommune er i dialog med Jelling Musikfestival omkring etableringen af en ny festivalplads.

Ifølge Vejle Kommune vil det sikre, at Jelling Musikfestival fortsat vil kunne udvikle sig, og det vil forbedre de logistiske og tekniske forhold. Byrådet i Vejle har godkendt en anlægsbevilling på en million kroner til en forundersøgelse, herunder skitseprojekt, miljøscreening og udbud af terrænforberedelser.

– Vores gruppe synes, det er en god mulighed for at undersøge det. Vi er glade for at have landets tredje største festival, der ovenikøbet er foreningsdrevet. Det er ikke nogen selvfølge længere. Der er kommet kapitalstærke aktører på markedet. Det er et andet marked end for 5-10 år siden, og der er kommet flere kommuner, der smider mange penge i markedet, og så kommer der et strømlinet projekt på banen, der ligner de andre. Vi har et unikt produkt, der er drevet af frivillige kræfter. Pladsen derude kunne godt fortsætte, og der er historie, tradition og hygge ved det, men enhver, der har været der, vil kunne se problemerne og sammenblandingen af glade mennesker, slamsugere og lastbiler. Det går ikke. Vi skal lave et projekt og se, hvad det kan blive til, sagde formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Dan Arnløv Jørgensen (C) på byrådsmødet, hvor sagen blev godkendt.

Planen, som er fremlagt, går ud på at etablere en ny festivalsplads nord for Herningsvej og vest for Mangehøje i Jelling, hvor Vejle Kommune ejer 44 ha landbrugsjord. Teknik og Miljø har på denne baggrund indledende skitseret en festivalplads med tilhørende camp på de kommunalt ejede arealer. Der er brug for omkring 14 ha yderligere til etablering af parkeringsarealer, der forudsættes anlagt på nærliggende privatejede arealer.

Foreningen Jelling Musikfestival har tilkendegivet, at den vil leje den skitserede eventplads af Vejle Kommune på en længerevarende lejekontrakt, der giver festivalen rådighed over pladsen hvert år i en periode fra april til juni, hvor festivalen afvikles. De nærmere vilkår for en sådan lejekontrakt vil blive fastlagt, når der er klarhed over de forventede udgifter til eventpladsens etablering.

Hvis festivalpladsen bliver til noget, forventes den at blive taget i brug fra 2028.