Børne- og skoleområdet har siden årets begyndelse været i fokus i Fredericia Kommune. Først viste det sig, at der manglede penge blot få dage inde i året. Siden viste det sig at være en fejl i budgettet, men nu er området i fokus igen, da en opgørelse viser, at der vil blive et samlet merforbrug på 23 millioner kroner, som det ser ud nu.

En opgørelse viser, at der forventes et merforbrug på 3,5 millioner kroner på skoleområdet. På befordring forventes det, at det bliver i størrelsesordenen to millioner kroner, da udgifterne har været stigende de seneste par år, og der er en sammenhæng mellem udgifterne til børn, der visiteres til specialundervisning og lignende. På det specialiserede område forventes et merforbrug på op til 20 millioner kroner, og baggrunden for det er ifølge forvaltningen todelt. Tilvæksten på området var større end forventet i 2023, og den anden del drejer sig om blandt andet tilflytning og nyopståede situationer, som kan forventes at beløbe sig på op mod ti millioner kroner. Derudover har det i overgangen fra rammestyring til takststyring på de interne tilbud vist sig, at tilbuddene har været underfinansierede i budgettet, så der ikke er midler til at imødekomme det antal timer, som borgerne i tilbuddet er visiteret. En medvirkende faktor er herudover, at de nyoprettede tilbud endnu ikke er fuldt udnyttede. Merudgiften her kan opgøres til ti millioner kroner.

Forventer ikke at gå i nul

Børne- og Skoleudvalget mødtes mandag, hvor de holdt et langt møde, hvor de fik en orientering om merforbruget.

– Indtil videre sendes det videre med de tiltag vi iværksatte sidste år. Jeg forventer, at vi kommer til at lande lavere end det forventede merforbrug på 23 millioner kroner, men jeg tror ikke, at vi kommer til at gå i nul, når året er omme, siger udvalgsformand Ole Steen Hansen (A).

Han fortæller, at merforbruget skal ses i lyset af, at det er blevet dyrere at have børn inden for det specialiserede område.

– Et barn, der måske kostede to millioner kroner for nogle år siden, koster i dag seks millioner kroner. Sådan er udviklingen i landet, og det har vi fået en redegørelse for, forklarer Ole Steen Hansen.

Dansk Folkepartis Palle Dahl fortæller, at udvalget nu skal trække i arbejdstøjet.

– Vi er sat på en vanskelig opgave. Det er mange penge, som vi skal ud at finde, og vi kommer nok ikke til at kunne finde dem alle, men vi skal heller ikke gå ud med sparebøsserne til de andre udvalg, siger han og fortsætter:

– I DF var vi ikke med i det vedtagne budget, men man kan se, at der formentlig er afsat for få midler til det specialiserede område, forklarer han.

Børne- og Skoleudvalget mødes igen den 16. maj, hvor der bliver fulgt op på det forventede merforbrug.