Senior- og Socialudvalget holdt mandag ekstraordinært møde. Der blev fremsat en præsentation af en pårørendetilfredshedsundersøgelse, der vedrørte blandt andet Kobbelgården. Undersøgelsen peger i forskellige retninger, og forvaltningen skal nu grave dybere, lyder meldingen.

Af rapporten, som er offentligt tilgængelig og kan læses her, fremgår det, at der er 21 besvarelser, hvilket giver en besvarelsesprocent på 54 procent.

– Vi fik gennemgået rapporten i overskrifter, men man kan sige allerede nu, at rapporten peger i forskellige retninger, da der er stor spredning i hvad der svares, siger udvalgsformand Søren Larsen (A).

Eksempelvis er der et spørgsmål i undersøgelsen, der lyder på, om man oplever personalet som kompetent. 33 procent svarer i høj grad, 29 procent svarer nogenlunde, 29 procent svarer i lav grad og 10 procent svarer ‘ved ikke’.

– Det er netop det, der gør, at det er svært at drage konklusioner. Der er en række, der er tilfredse, men også nogen, som mener noget skal forbedres, siger Larsen.

På Fredericia Kommunes hjemmeside fremgår det, at der er 40 boliger tilknyttet Kobbelgården, og det betyder, at der i alt er plads til 40 borgere på bostedet. Kun knap halvdelen har besvaret undersøgelsen.

– Vi bliver nødt til at tage undersøgelsen alvorligt, selvom vi gerne havde set, at flere deltog, men man skal huske på, at denne undersøgelse er én brik i det samlede puslespil vedrørende Kobbelgården. Der foregår også analyser, som vi bruger til at danne os et billede af det hele, siger Søren Larsen.

Også i sidste uge holdt Senior- og Socialudvalget et udvalgsmøde. Mødet mandag var indkaldt med kort varsel.

– Jeg havde bedt om et ekstraordinært møde, fordi der var nyt. Det er noget, jeg hele tiden har sagt, at når der er nyt, så skal vi vide det. Forvaltningen har endnu ikke haft tid til at dykke helt ned i pårørendeundersøgelsen, men det vil de nu gøre og se, hvad de kan trække ud af den. Vi vil blive orienteret om det, når det er på plads, slutter Søren Larsen.