Ikke pæne ord at sige om de såkaldte borgerlige partiers profiler, der i tide og utide melder ud om deres midtbyplaner i diverse medier, MEN.

Venstre har været fremme med sivegader og bypark. Nye Borgerlige har også ytret sig i debatten og har åbenbart glemt, at de tidligere har forslået Løvestrøget som sivegade. Dertil kan jeg kun sige: ”I skaber splid og usikkerhed med løse skud fra hoften” for alle parter.

Vi i Liberal Alliance er uforstående over for de siddende byrødders manglende evne til at have udarbejdet planer, endsige samarbejde omkring Fredericias samlede udvikling både på bosætning, industri, handelsliv, turisme, klimasikring, den demografiske og teknologiske udvikling samt øvrige ting, der henhører under en bys positive udvikling.

Når man hovedkulds kaster sig i pressen med diverse ikke gennemarbejdede udkast er det ikke for byens bedste, men ren og skær selvpromovering.

Vi i Liberal Alliance vil gerne hjælpe med at genopfriske de forskellige partiers hukommelse, da der tidligere har været afholdt møder og brainstorming netop omkring midtbyen.
Vi husker vel alle, at der den 31. august 2021 afholdtes en indledende workshop for borgere, erhvervsdrivende og andre interesserede om ønsker og idéer til Fredericias kommende midtbystrategi. Lignende har tidligere været afholdt og henlagt i syltekrukken. Flere deltagere af dette, har efterfølgende spurgt mig, om jeg har hørt noget, for de har ikke. Disse borgere deltog, fordi de forventede at deres deltagelse betød noget, men intet er sket og intet er meldt ud.
Fredericia Kommune har afsat 80.000 kroner til brug for konsulenters assistance det næste år, alene med fokus på løvestrøget og til bl.a. konsulenter fra BID – Business Improvement District. (kilde frdb sept 21).

26. januar 2022 kom ” Midtbystrategi Godt Fra Start!” hvor det tydeliggøres at Kommunen har brugt betydelige summer på at konsulentvirksomheden COWI, der satte handelslivet under lup (Kilde: kommunenyheder.dk). Noget man kunne have spurgt formændene for butikker og erhvervsliv samt de næringsdrivende om. Analysens anbefalinger er klar og tydelig, men hvad er der udført af det anbefalede? Hvem tager teten?

Når formanden for Business Fredericia, Bent Jensen, siger at politikkerne skal trække i arbejdstøjet, så har han ret. Der burde tilføjes, at de skal leve op til de forpligtigelser det er, at være byrod eller også skal de gå af og lade kræfter med forstand på området komme til.
Det er i orden at blive klogere. I juli måned 2016 var Venstre helt imod sivegader, mens de i 2022 er for. Det er med byplaner som med lokalplaner, de skal gennemtænkes for at være langtidsholdbare. De der her og nu og mange hovsa—løsninger fremmer intet, ej heller set med borgernes øjne.

Midtbystrategi workshoppen 31.8.2021 Vendersgade / Bülows Plads har flere spændende konklusioner, men i Liberal Alliance bemærker vi følgende:

”Stort nej til sivegade, det skaber utryghed om gadens fremtid og giver mindre fleksibilitet og mindre mulighed for udstilling. Biler giver ikke indkøbsmuligheder”, ”Der er udfordringer for f.eks. svagtseende – ledelinjen bør opgraderes som en del af arkitekturen” men især ” Der skal politisk ro på Vendersgade – signaler betyder meget”.

I Liberal Alliance ønsker vi i samarbejde med butikker, erhvervs- og kulturlivet både nu og efter næste valg, hvor vi forventer en flot repræsentation i det kommende byråd, at udvikle ikke bare midtbyen, men den samlede bydel indenfor voldene. Kulturelle fyrtårne, som det kommende fæstningscenter, bliver byens historiske trækplaster, der sammen med moderne teknologi kan sikre borgere og turister, henvisning til placeringen af butikker og detailcentre. Ligesom transportinfrastrukturen skal give adgang til mobiliteten i byen også for de handicappede.

De demografiske faktorer som befolkningsvækst, aldersfordeling og socioøkonomiske forskelle bør altid indregnes i byplanlægningen. En aldrende befolkning kan kræve mere tilgængelige boliger og bedre offentlige faciliteter. Forskellige socioøkonomiske grupper kan også kræve forskellige typer af infrastruktur og offentlige tjenester.
I Liberal Alliance’s planlægning tager vi hensyn til den teknologiske udvikling, til handelsmønstrene, klimaændringerne, demografien og ikke mindst troværdigheden.

Politisk sammenhold på tværs af partierne er de faktorer, der udvikler Fredericia Kommune og gør, at borgerne lytter og engagerer sig. Men uden sammenhold i Byrådssalen føler borgerne heller ikke noget sammenhold med politikerne i denne sal. Politikere der i dagspressen fremfører solo løb for 2 minutter i rampelyset med se mig, hør mig, jeg er åh så dygtig, er diplomatisk sagt politiske varmluft balloner, der ikke tænker andet end sig selv.


Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance Fredericia.

0 0 stemmer
Article Rating
Følg
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer