I politik, som i sport, handler det fundamentalt om strategi, spilfærdigheder og evnen til at navigere under pres. I politikkens ofte ophedede arena, bliver grænsen mellem angreb på politik og person ofte uklar. Det er væsentligt at skelne mellem kritik af politiske handlinger og personlige angreb.

I sport, er det tydeligt, at det ikke er bolden, der er ansvarlig for spillets udfald, men spillerne og deres evne til at manøvrere bolden. Ingen træner ville skælde bolden ud efter et tabt spil; kritikken rettes mod spillerens præstationer og beslutninger. Ligesom i sport, bør fokus i politik være på handlinger og beslutninger frem for personangreb baseret på race, hårfarve og lignende.

Hvis en politiker “står midt på banen og tuder”, eks klager over offentlig kritik eller konsekvenserne af egne politiske valg, skal vælgerne, som træneren i en sportsmetafor, være rede til at revurdere denne politikers plads på “holdet”. I et demokrati fungerer vælgerne som den ultimative dommer af politikeres præstationer, og det er deres ret og ansvar at skifte spillere ud, der ikke længere tjener fællesskabets bedste.

Det sikre det sunde demokrati, hvor politiske beslutninger driver valgene på valgdagen. Vælgerne bør altid huske på, at de har magten til at “sætte spillere af holdet”, en magt der bør udøves med indsigt og omtanke.

Et polariserede byråd kan det føre til, at de isolerer sig i ekkokamre, hvor de kun udsættes for synspunkter, der bekræfter deres egne overbevisninger, der mindsker mulighederne for kritisk tænkning og produktivt samarbejde på tværs af ideologiske skel.

Ansvarlighed er en kernekomponent i ethvert lederskab, uanset om det er i det offentlige rum, i erhvervslivet eller i personlige sammenhænge. Et kommunalbestyrelsesmedlem og ansatte i kommunalforvaltningens top, der træffer beslutninger, som påvirker samfundet, må forvente at blive holdt ansvarlig for disse valg. Dette ansvar betyder ikke kun at modtage ros når det lykkes, men også at stå skoleret for konsekvenserne, når resultaterne falder uheldigt ud.

I erhvervslivet er det almindelig praksis at ledere evalueres på deres præstationer og beslutninger. Hvis en CEO træffer dårlige strategiske valg, kan det føre til tab af tillid, nedskæringer eller endda afskedigelse. Politikere bør ikke være undtaget fra denne realitet. Når en politiker fejler eller træffer beslutninger, som har negative konsekvenser for samfundet, er det rimeligt og retfærdigt, at offentligheden og medierne stiller skarpe spørgsmål og kræver forklaringer.

De skal tåle at stå til ansvar for dette, som man skal i det private liv og erhvervsliv. Det er essensen af demokrati og ansvarlig ledelse. Meget sker desvære bag lukkede døre og lukkede byrådsmøder samt på konti der ikke er lige synlige for alle.

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia.