Efter at være dømt ude og den mistede lægeautorisation i 2017 er Stig Gerdes tilbage med bogen ”Sundhedsvæsenet, Socialvæsenet og Retsvæsenets Fallit”, og netop nu er han aktuel med en ny artikelserie, hvor den første artikel ”Hvor blev demokratiet af?” er udkommet Stig Gerdes egen Facebookside og AVISEN. Med baggrund i det fortæller Stig Gerdes i et interview, hvad det hele handler om. Det blev til en længere samtale om mangt og meget, og du kan se og lytte til hele Tv-interviewet på nedenstående link.

Stig Gerdes fortæller med sine egne ord: ”Jeg har været praktiserende læge, blev student fra Fredericia Gymnasium i 1965, uddannet i læge i medicin på Aarhus Universitet og tog efterfølgende et par år til New Zealand og efter en tid i Hæren, kom tilbage til Fredericia som praktiserende læge, indledningsvis i en familiepraksis.”

Stig Gerdes forsætter: ” Jeg har set mange ting, som praktiserende læge, som var meget uretfærdige i vort samfund, og derfor har jeg rejst mange problematikker hen ad vejen, bl.a. med narko, jobcenter, vacciner osv.  Og alle disse ting har jo sådan set ikke haft nogen udvikling i samfundet, fordi magthaverne har jo bare sagt ”det er bare han den praktiserende læge – det kan vi ikke bruge til noget – det er os der ved det hele ”. Det er ligesom det, der ligger i det”. ” Nu har jeg sådan set – synes jeg – tid og lyst til at prøve at se om jeg ikke kunne vende den måde at behandle folk på”.

I samtalen kommer vi blandt andet ind på det Stig Gerdes kalder ”korruptions-farcen”, god ledelse, landets økonomi og behovet for den personlige frihed under ansvar, sammenlægning af kommuner og nedlæggelse af regionerne, og ikke mindst behovet for en øget dialog mellem vidende mennesker, hvor Stig Gerdes taler om: ”at sammenkalde vidende mennesker indenfor mange forskellige områder, for i fællesskab af finde på løsningsmetoder.”

Du finder hele Tv-interviewet nedenfor: