I weekenden den 4. – 5. maj kommer der gang i Fredericia. Den 4. maj afholdes en showkamp mellem YouTubere på Monjasa Park, og alt overskuddet går til Wings for Life, et løb, som afholdes den 5. maj på verdensplan. Sidste år støttede Fredericia Kommune løbet med 50.000 kroner, men i 2024 og 2025 støttes det med 500.000 kroner årligt. 2. viceborgmester Susanne Eilersen (O) er bekymret over, om der er en stor afledt effekt af beløbet.

På et møde i Kultur- og Idrætsudvalget tilbage i december 2023 blev en sag godkendt med uddeling af midler til blandt andet Wings for Life, herunder både selve løbet og showkampen på Monjasa Park. Pengene skal ifølge forvaltningen bruges til afviklingen af både showkampen og løbet. Det beløb, der i 2024 og 2025 er afsat, har dog fået Susanne Eilersen til at spærre øjnene op.

– Jeg synes, det er uhørt mange penge at bruge på et weekendarrangement, også set ud fra det sparebudget, vi har. Projektet er godt, og formålet er godt, og det er godt at lave ting i Fredericia. Det kan man også for 50.000 kr. Vi ved, at erhvervslivet også bidrager, men at bruge 0,5 millioner kroner på et weekendarrangement i Fredericia, også set i lyset af det budget, jeg har til aktiviteter hele året i Bosætnings- og Turismeudvalget, hvor vi kun har en million kroner. At bruge 0,5 millioner kroner på dette er derfor langt over målet, siger Susanne Eilersen.

Nu kan fredericianerne i stedet se frem til en maj måned spækket med løb. Der afvikles både Wings for Life, Lillebælt Halvmarathon og Royal Run.

– Det kan man ikke gøre noget ved i år. Royal Run er noget, der kun kommer en gang. Det er lidt træls, det kommer oveni hinanden, men det kan man ikke gøre noget ved. Det mest problematiske er, at vi ser på Lillebælt Halvmarathon, som vi giver 30.000 kroner til, og andre aktiviteter for unge mennesker, hvor de også har søgt penge og kun fået 25.000 kroner. Jeg kender ikke til et andet projekt af den art i Fredericia, hvor vi har givet 0,5 millioner kroner, og det kræver en forklaring, forklarer Susanne Eilersen, der selv var til stede ved Wings for Life i 2023:

– Jeg kiggede selv på til arrangementet sidste år, og det var fint, og det var pænt fyldt på pladsen. Jeg kan godt lide, at folk dyrker sport, men jeg tror godt, dette kunne afholdes i en mindre skala uden, at vi bidrog med 0,5 millioner kroner. Mindre ting skal kæmpe for penge, så det ser mærkeligt ud, at et arrangement får så mange penge.

Susanne Eilersen. Arkivfoto: AVISEN

En afledt effekt af de 500.000 kroner, som Fredericia Kommune støtter Wings for Life med, kunne være, at der kommer ekstra gang i handelslivet i Fredericia. Det er Eilersen dog skeptisk overfor.

– Arrangementet er om søndagen, og det i sig selv begrænser, hvad de kan få ud af det, hvis det er den vinkel. Caféer og lignende har åbent, men det hjælper dem ikke, som jeg ser det, forklarer Eilersen og slår fast:

– Der er altid en vinkel, når en kommune investerer penge, da det skal have en brandingværdi, så kommunen også tjener penge samtidig med, at der er et arrangement. Det vil jeg spørge til efter arrangementet.

Beslutningen blev truffet uden en egentlig ansøgning. Den nærmere baggrund kender Susanne Eilersen ikke, da Dansk Folkeparti ikke var en del af budgettet for 2024, hvor midlerne blev afsat.

– Jeg har ikke været inde i processen. Det kom hurtigt sidste år, da det blev behandlet af forvaltningen og borgmesterne – dengang var det bare 50.000 kroner. En borgmester har ret til at bevillige sådanne penge selv, men det har man ikke med 0,5 mio. kr. Det har været en del af budgetforhandlingerne, som jeg ikke har været en del af. Så det må du hellere spørge de partier, der har været en del af budgettet, om hvad der skete forud for den proces, hvor man sagde ja til det, siger Eilersen.

David Gulløv. Arkivfoto: AVISEN

Et af de partier, der var med i det vedtagne budget, og som kan svare på baggrunden for tildelingen af midlerne til Wings for Life, er Socialdemokratiet, hvor David Gulløv er politisk ordfører og næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget, der til sidst godkendte midlerne til velgørenhedsløbet.

– Der har været et ønske om at styrke Wings for Life, både fodboldkampen og løbet dagen efter. Det skaber opmærksomhed. Det er et fantastisk koncept. Alle løber på samme tid over hele verden. Vi er heldige, at vi løber om dagen og ikke om natten. Fodboldkampen sætter byen på Danmarkskortet, og det giver god mening. Det falder i samme weekend i år, hvor det bliver til noget stort, og det bliver til reklame for byen, siger David Gulløv.

Eilersens kritik går blandt andet på, at man i et år, hvor der skal spares i budgettet, har fundet 500.000 kroner til Wings for Life.

– Det kan lyde mærkeligt, men vi skal også have folk til at besøge byen, og det mener vi, at Wings for Life bidrager til, siger Gulløv.

Til den første udgave af Wings for Life støttede Fredericia Kommune med 50.000 kroner. Effekten af dette er endnu ikke undersøgt, men Gulløv forventer, at der kommer en evaluering efter løbene i 2024 og 2025.

– Jeg har ikke hørt om undersøgelser af effekten af det første løb, men der kom folk, og i og med at det er anden gang, vil der komme flere nu. Jeg er ret sikker på, det har en god effekt. Folk kommer til byen, og det tjener et godt formål, siger Gulløv.

I år er støtten til Lillebælt Halvmarathon derimod faldet til 30.000 kroner, mens Wings for Life på den anden side har fået tildelt mere støtte end i 2023.

– Vi planlægger at trække os stille og roligt fra halvmaratonet, fordi det har været afviklet i mange år. Det skal kunne bære sig selv, og det samme vil gælde for Wings for Life om nogle år. Vi vil gerne støtte op om at starte noget op, og når nogen vil løfte byen, som det er tilfældet med Wings for Life, så skal vi se nærmere på det, som vi har gjort, slutter David Gulløv.