Senior- og Socialudvalget i Fredericia har fokus på at nedbringe sygefraværet inden for deres område. I den forbindelse blev der på det seneste udvalgsmøde præsenteret et oplæg fra en ekstern samarbejdspartner, der hjælper med at nedbringe fraværet over en treårig periode.

Center for Medarbejderudvikling (CMU) har i andre kommuner hjulpet med at nedbringe sygefraværet. Det viste sig, at der i Fredericia er et stort sygefravær inden for senior- og socialområdet. Derfor er CMU hyret til at nedbringe fraværet i Fredericia Kommune, og i den forbindelse kom Jan Hjøllund, der er direktør i firmaet, med et oplæg til Senior- og Socialudvalget.

– Vi blev præsenteret for de foreløbige tiltag, der er arbejdet med. Det glæder mig enormt meget. Det har været en meget vigtig sag for Det Konservative Folkeparti at fokusere på at nedbringe sygefraværet. Det arbejde er vi i gang med på ældreområdet, og der er en forventning om at udbrede det til andre områder også, siger næstformand i udvalget, Kirsten Hassing (C), og henviser til, at planen blandt andet er, at CMU også skal se på det specialiserede voksenområde.

Samtidig slår Hassing fast, at der generelt er et højt sygefravær i Fredericia Kommune.

– Det er et vigtigt arbejde, og vi gør os erfaringer og arbejder med det. Det vigtige er, at vi skal huske, at fokus er på sygefraværet for en mindre gruppe og for afdelinger. Der er mange, der ikke er ramt af højt fravær i Fredericia, og det er langt størstedelen. Dem skal vi huske at fremhæve og anerkende. Når vi i fortællingen taler om det, så skal vi huske, at mange afdelinger og medarbejdere har et lavt fravær. Det er jeg optaget af, og vi skal lade os inspirere af, hvad de gør for at holde sygefraværet lavt, forklarer Kirsten Hassing.

Sygefraværet kom i fokus, da Senior- og Socialudvalget sidste år blev opmærksomme på et stort forbrug af vikarer inden for deres område som følge af fraværet.

– Det er uundgåeligt at tale om vikarforbrug. Det er ofte en konsekvens af sygefraværet. Der er meget økonomi i det, men det handler også om at skabe en attraktiv arbejdsplads. Et højt sygefravær er aldrig godt; det er et tegn på, at der er noget, vi skal tage os af. Det handler om at skabe en attraktiv arbejdsplads, som har et lavt sygefravær og har potentiale til at tiltrække flere. Der er også rekrutteringsaspektet på et område, hvor vi mangler arbejdskraft. Der er også borgerperspektivet. Et højt sygefravær gavner ikke det, vi skal levere. Dels fordi vikarer måske kommer ind, og dels på grund af et højt flow af medarbejdere. Arbejdsopgaverne bliver løst på en anden måde, som ikke gavner borgerne, siger Kirsten Hassing.

At nedbringe sygefraværet giver en kontinuitet, så det er det samme personale, der besøger borgerne, hvilket også giver medarbejderne en bedre hverdag på arbejdspladsen, da de ikke skal løbe ekstra stærkt, hvis der er meget fravær.

– Borgerne mærker variationen, også i forhold til det, vi leverer. Det giver god mening, så de ser de samme ansigter. Det skal også ses i et bredere perspektiv. Det sikrer, at vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Det kan belaste de tilbageværende medarbejdere, der skal trække et større læs. Ved at nedbringe fraværet får man optimeret ressourceanvendelsen. For mig handler det om at skabe et godt arbejdsmiljø. Der er en bedre balance; vi kan ikke eliminere alt fravær, og der vil være medarbejdere, som har sygefravær af naturlige årsager, men det er det tilbagevendende fravær, vi skal arbejde med at forstå, slutter Kirsten Hassing.